Kowalski, S. „Łączenie Kar W Wyroku łącznym Przy «przedzieleniu» ciągu przestępstw Wyrokiem Wydanym W odrębnym postępowaniu”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 25, sierpień 2009, s. 11-32, https://wuwr.pl/nkp/article/view/7875.