Myrna, B., i A. Kaucz. „Postępowanie Przyspieszone I Kilka Uwag Na Tle Jego Stosowania”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 25, sierpień 2009, s. 175-87, https://wuwr.pl/nkp/article/view/7884.