Tosik, A. „Europejska Sieć Sądowa Jako Element Unijnej współpracy sądowej W Sprawach Karnych”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 25, sierpień 2009, s. 189-00, https://wuwr.pl/nkp/article/view/7885.