Myrna, B. „ Zm”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 28, grudzień 2012, s. 285-92, https://wuwr.pl/nkp/article/view/7942.