Góralski, P. „Stosowanie środków zabezpieczających Wobec sprawców czynów Karalnych popełnianych W  Ramach poszczególnych Form Stadialnych I Zjawiskowych”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 31, sierpień 2014, s. 53-69, https://wuwr.pl/nkp/article/view/8006.