Kalisz, T. „Słowo wstępne”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 33, marzec 2015, s. 9-10, https://wuwr.pl/nkp/article/view/8024.