Stańdo-Kawecka, B. „Wybrane Problemy Profesjonalizacji organów Probacyjnych I  Klasyfikacji sprawców Oddanych Pod dozór Do Grup Ryzyka”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 33, marzec 2015, s. 11-39, https://wuwr.pl/nkp/article/view/8025.