Szczygieł, G. B. „Środki Alternatywne Wobec Kary Pozbawienia wolności”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 33, marzec 2015, s. 41-70, https://wuwr.pl/nkp/article/view/8026.