Ornowska, A. „Contradictio in Adiecto? O  Warunkowym Zawieszeniu Kar wolnościowych W  świetle obowiązującej Regulacji I  Propozycji Legislacyjnych”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 33, marzec 2015, s. 181-96, https://wuwr.pl/nkp/article/view/8032.