Brzezińska, J. „Uwagi O  Wybranych Typach Kwalifikowanych przestępstwa zabójstwa We włoskim Prawie Karnym”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 35, listopad 2015, s. 53-69, https://wuwr.pl/nkp/article/view/8052.