wuwr, wuwr. „Strony Redakcyjne I Spis treści”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 40, czerwiec 2017, s. 1-7, https://wuwr.pl/nkp/article/view/8139.