Lachowski, J. „Zasady Orzekania Kary Ograniczenia wolności — Wybrane Zagadnienia”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 40, czerwiec 2017, s. 25-45, doi:10.19195/2084-5065.40.3.