Zalewski, W. . „Kara Ograniczenia wolności W Systemie środków Reakcji Karnej. Rozważania Aksjologiczne I Polityczno-Kryminalne”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 40, czerwiec 2017, s. 79-99, doi:10.19195/2084-5065.40.6.