Brzezińska, J. „The Problem of women’s Crime. Selected Tendencies”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 42, czerwiec 2017, s. 9-26, doi:10.19195/2084-5065.42.2.