Skubisz-Ślusarczyk, S. „Using Graphic Productions in Medical — Neuropsychological, Psychiatric and Neurological — Diagnosis”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 42, czerwiec 2017, s. 105-1, doi:10.19195/2084-5065.42.9.