Kania, A. „Ogólne Dyrektywy Wymiaru Kary Za Wykroczenia”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 41, październik 2017, s. 117-35, doi:10.19195/2084-5065.41.7.