wuwr, wuwr. „Strony Redakcyjne I Spis treści”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 44, grudzień 2017, s. 1-5, https://wuwr.pl/nkp/article/view/8167.