Saini, K., V. Singh, M. Kaur, i S. Sharda. „A Study of the Effect of Substrate on Dot-Matrix Printing”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 44, grudzień 2017, s. 9-21, doi:10.19195/2084-5065.44.2.