Cieśla, R. „Security Measures in Combating Document Falsifiers”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 44, grudzień 2017, s. 41-53, doi:10.19195/2084-5065.44.4.