Shepitko, V. „Dynamic Stereotype and Its Role in Written Language Diagnostics”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 44, grudzień 2017, s. 113-9, doi:10.19195/2084-5065.44.9.