Cieśla, R., i J. Grębowiec-Baffoni. „Selected Issues in Handwriting Examination, Graphology and Their Technology in Document Examination”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 45, grudzień 2017, s. 63-80, doi:10.19195/2084-5065.45.6.