Muszyńska, A., i A. Jaskóła. „Targnięcie Się Pokrzywdzonego Na własne życie Jako Typ Kwalifikowany przestępstwa Stalkingu”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 46, luty 2018, s. 29-40, doi:10.19195/2084-5065.46.3.