Kania, A. „Cele Wykonywania Kary Pozbawienia wolności a Instytucja Warunkowego Przedterminowego Zwolnienia Uwagi Na Marginesie uchwały Sądu Najwyższego Z Dnia 26 Kwietnia 2017 r., I KZP 2/171”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 46, luty 2018, s. 55-69, doi:10.19195/2084-5065.46.5.