Kalisz, T. „Słowo wstępne”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 48, listopad 2018, s. 9-10, doi:10.19195/2084-5065.48.1.