Muszyńska, A., i A. Jura. „Problematyka przejścia wierzytelności O Naprawienie Szkody wyrządzonej przestępstwem — Wybrane Zagadnienia”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 48, listopad 2018, s. 131-46, doi:10.19195/2084-5065.48.8.