Cieśla, R. „Foreword”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 49, kwiecień 2019, s. 7-7, doi:10.19195/2084-5065.49.1.