Marquis, R., W. D. Mazzella, i T. Hicks. „X-Marks: Too Simple to Be Useful?”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 49, kwiecień 2019, s. 103-10, doi:10.19195/2084-5065.49.8.