Żegleń-Nycz, E. „«Readaptacja społeczna W świetle Uwarunkowań Prawnych I psychologicznych»”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 50, czerwiec 2019, s. 183-94, doi:10.19195/2084-5065.50.11.