wuwr, wuwr. „Strony Redakcyjne I Spis treści”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 52, grudzień 2019, https://wuwr.pl/nkp/article/view/8251.