Kalisz, Tomasz, i Adam Kwieciński. „Słowo wstępne”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 54 (kwiecień 28, 2020): 9–11. Udostępniono kwiecień 13, 2024. https://wuwr.pl/nkp/article/view/11525.