Cendrowska, Monika. „Kara Ograniczenia wolności W świetle Zmian Po Uchwaleniu Ustawy Z Dnia 20 Lutego 2015 Roku O Zmianie Ustawy — Kodeks Karny Oraz niektórych Innych Ustaw, a także Ustawy Z Dnia 11 Marca 2016 Roku O Zmianie Ustawy: Kodeks postępowania Karnego Oraz niektórych Innych Ustaw”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 61 (sierpień 3, 2022): 69–82. Udostępniono maj 27, 2024. https://wuwr.pl/nkp/article/view/14279.