Major, Eliza. „Teoretyczne I Praktyczne Implikacje Pobytu Osadzonych W Wieku Senioralnym W Jednostkach Penitencjarnych”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 62 (sierpień 3, 2022): 49–70. Udostępniono kwiecień 19, 2024. https://wuwr.pl/nkp/article/view/14284.