Elmaleh, Terry. „Is a Forged Signature an “apple” or a “fruit salad”?”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 64 (marzec 9, 2023): 65–71. Udostępniono lipiec 25, 2024. https://wuwr.pl/nkp/article/view/14980.