Kaur, Amanpreet. „Forensic Study on the Effect of Atypical Surfaces and Writing Instruments on Handwriting Characteristics”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 64 (marzec 9, 2023): 89–103. Udostępniono kwiecień 19, 2024. https://wuwr.pl/nkp/article/view/14982.