Myrna, Bogdan, i Andrzej Kaucz. „Postępowanie Przyspieszone I Kilka Uwag Na Tle Jego Stosowania”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 25 (sierpień 30, 2009): 175–187. Udostępniono październik 3, 2023. https://wuwr.pl/nkp/article/view/7884.