Ochman, Piotr. „Review of the Book Edited by W. Pływaczewski, Counteracting Pathologies on Financial Markets. From Economic Education to Penal Measures Warszawa 2015, Pp. 395”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 38 (sierpień 24, 2016): 169–174. Udostępniono kwiecień 2, 2023. https://wuwr.pl/nkp/article/view/8094.