Lachowski, Jerzy. „Zasady Orzekania Kary Ograniczenia wolności — Wybrane Zagadnienia”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 40 (czerwiec 28, 2017): 25–45. Udostępniono luty 27, 2024. https://wuwr.pl/nkp/article/view/8142.