Brzezińska, Joanna. „The Problem of women’s Crime. Selected Tendencies”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 42 (czerwiec 28, 2017): 9–26. Udostępniono październik 3, 2023. https://wuwr.pl/nkp/article/view/8148.