Brzezińska, Joanna. „The Problem of women’s Crime. Selected Tendencies”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 42 (czerwiec 28, 2017): 9–26. Udostępniono kwiecień 18, 2024. https://wuwr.pl/nkp/article/view/8148.