Skubisz-Ślusarczyk, Sylwia. „Using Graphic Productions in Medical — Neuropsychological, Psychiatric and Neurological — Diagnosis”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 42 (czerwiec 28, 2017): 105–115. Udostępniono kwiecień 13, 2024. https://wuwr.pl/nkp/article/view/8155.