wuwr, wuwr. „Strony Redakcyjne I Spis treści”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 44 (grudzień 29, 2017): 1–5. Udostępniono maj 27, 2024. https://wuwr.pl/nkp/article/view/8167.