Cieśla, Rafał, i Jolanta Grębowiec-Baffoni. „Selected Issues in Handwriting Examination, Graphology and Their Technology in Document Examination”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 45 (grudzień 29, 2017): 63–80. Udostępniono luty 28, 2024. https://wuwr.pl/nkp/article/view/8185.