Kania, Agnieszka. „Cele Wykonywania Kary Pozbawienia wolności a Instytucja Warunkowego Przedterminowego Zwolnienia Uwagi Na Marginesie uchwały Sądu Najwyższego Z Dnia 26 Kwietnia 2017 r., I KZP 2/171”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 46 (luty 16, 2018): 55–69. Udostępniono maj 27, 2024. https://wuwr.pl/nkp/article/view/8195.