Muszyńska, Anna, i Angelika Jura. „Problematyka przejścia wierzytelności O Naprawienie Szkody wyrządzonej przestępstwem — Wybrane Zagadnienia”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 48 (listopad 28, 2018): 131–146. Udostępniono kwiecień 13, 2024. https://wuwr.pl/nkp/article/view/8218.