Herasimenkienė, Gintarė. „Handwriting Examinations of Historical Documents”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 49 (kwiecień 18, 2019): 65–75. Udostępniono maj 27, 2024. https://wuwr.pl/nkp/article/view/8227.