Rada Redakcyjna

Dr hab. Tomasz Kalisz - redaktor naukowy Uniwersytet Wrocławski, Polska, (University of Wroclaw, Poland)

Dr Adam Kwieciński - sekretarz redakcji (redaktor tematyczny) Uniwersytet Wrocławski, Polska (University of Wroclaw, Poland)

Dr Monika Mościbrodzka - redaktor statystyczny Uniwersytet Wrocławski, Polska (University of Wroclaw, Poland)

 

Dane adresowe redakcji:

Redakcja Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego
Katedra Prawa Karnego Wykonawczego
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław;
tel. (71) 3752 366
e-mail kpkw@prawo.uni.wroc.pl
http://nkp.wuwr.pl

Dane adresowe wydawcy:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
pl. Uniwersytecki 15, 50-137 Wrocław
tel. 71 3752 809; faks 71 3752 735
e-mail: biuro@wuwr.com.pl
http://www.wuwr.com.pl

 

Rada Redakcyjna jest organem doradczym redakcji, wskazującym potrzeby wydawnicze środowiska naukowego, wyznaczającym kierunki rozwoju czasopisma oraz zakres tematyczny poruszanych w czasopiśmie problemów. Członkowie Rady mogą zgłaszać propozycje, uwagi i dotyczące planów wydawniczych, marketingowych oraz wszelkich działań zmierzających do podniesienia jakości czasopisma i jego umiędzynarodowienia.