Neerlandica Wratislaviensia

Czasopismo "Neerlandica Wratislaviensia" jest najstarszym, powstałym w latach 80-tych XX wieku, niderlandystycznym czasopismem naukowym w całej Europie Środkowej i Wschodniej. Czasopismo to publikuje teksty naukowe poświęcone językoznawstwu i literaturoznawstwu niderlandzkiemu, w tym m. in. frazeologii i paremiologii niderlandzkiej, historii dawnej (od Średniowiecza poprzez Renesans do Oświecenia) i współczesnej (dziewiętnasto-, dwudziesto- i dwudziestopierwszowiecznej) literatury i kultury powstałej na terenie dzisiejszej Holandii i Flandrii, a także na terenie dawnych kolonii niderlandzkich: Indonezji, Afryce Południowej czy Surinamowi. Dużo uwagi poświęca się recepcji języka, literatury i kultury niderlandzkiej w Polsce i Europie Środkowej oraz badaniom porównawczym. Wśród autorów publikujących w tym czasopiśmie są wybitni niderlandyści, językoznawcy i literaturoznawcy, z ośrodków akademickich w Holandii (Amsterdam, Lejda, Utrecht), Belgii (Antwerpia, Bruksela, Gandawa, Hasselt, Liége, Leuven i Louvain-la-Neuve), a także w krajach Europy Zachodniej (Hull, Lipsk, Münster czy Oslo), Europy Środkowej (Ołomuniec, Sofia, Wiedeń) i z Polski (Kraków, Lublin, Poznań, Warszawa). Czasopismo „Neerlandica Wratislaviensia” jest notowane na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH). Artykuły opublikowane w „Neerlandica Wratislaviensia” znajdują się w bazie „Czasopisma Naukowe w Sieci” (CNS), a także w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH), jak również w „Federacji Bibliotek Cyfrowych” i „Europeanie”. Dzięki porozumieniu Wydawnictwa z MLA Directory of Periodicals „Neerlandica Wratislaviensia” są wysyłane również do bazy Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest).

Liczba punktów: 70

(Wykaz czasopism naukowych, Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r.)

 

                                        

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: https://wuwr.pl/nwr

Rocznik. Format B5

ISSN: 0860-0716