Artykuły:
La construcción de una patria en la literatura del exilio
Estudios Hispánicos, Puntos de contacto: libros, lenguas, espacios, Strony 75 - 85
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Małgorzata JANERKA, La novela policiaca espańola 1975–2005 ante los problemas de la sociedad espańola contemporánea
Estudios Hispánicos, Lengua, cultura y cognición, Strony 188 - 190
Pobierz artykuł PDF
Las culturas periféricas de Espana en Polonia. Algunas reflexiones acerca del I Congreso Nacional: Lenguas y culturas minoritarias de la Península Ibérica en los estudios polacos
Estudios Hispánicos, Hispano-Polonica. Homenaje a Piotr Sawicki, Strony 281 - 285
Pobierz artykuł PDF
Recencja: Piotr SAWICKI, La narrativa espańola de la Guerra Civil 1936–1975: Propaganda, testimonio y memoria creativa
Estudios Hispánicos, Expresión, ilusión, mundos posibles, Strony 130 - 132
Pobierz artykuł PDF
Albrecht BUSCHMANN, Max Aub und die spanische Literatur zwischen Avantgarde und Exil, Berlin/Boston, Walter de Gruyter, 2012, 279 pp.
Estudios Hispánicos, Contraste y periferia, Strony 199 - 201
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: MAGÍ SUNYER, MONTSERRAT CORRETGER eds., Mitologia, simbologia i  literatura 1890–1939, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2012, 195 pp.
Estudios Hispánicos, Lletres catalanes, Strony 167 - 169
Pobierz artykuł PDF
Homenaje al profesor Florian Śmieja
Estudios Hispánicos, Homenaje a Florian Śmieja, Strony 15 - 38
Pobierz artykuł PDF
La España de Józef Wittlin
Estudios Hispánicos, Homenaje a Florian Śmieja, Strony 119 - 126
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Beata BACZYŃSKA, Marlena KRUPA eds., Entre artes, culturas y tiempos. Poesía y teatro hispánicos
Estudios Hispánicos, Homenaje a Florian Śmieja, Strony 225 - 227
Pobierz artykuł PDF
La experiencia exílica en „La casa de los conejos” de Laura Alcoba
Estudios Hispánicos, 25, 2017, Strony 65 - 74
Pobierz artykuł PDF
La lucha guerrillera en la obra de José Herrera Petere: „Cumbres de Extremadura y Carpio de Tajo”
Estudios Hispánicos, 25, 2017, Strony 85 - 95
Pobierz artykuł PDF
Presentación del volumen
Estudios Hispánicos, 26, 2018, Strony 7 - 8
Pobierz artykuł PDF
Wspomnienie o prof. Eugeniuszu Tomiczku
Germanica Wratislaviensia, Beobachtungen und Überlegungen, Strony 5 - 6
Pobierz artykuł PDF
Wstęp
Neerlandica Wratislaviensia, 25, 2015, Strony 9 - 15
Pobierz artykuł PDF
Du cri au silence: les voix des personnages dans Un Barrage contre le Pacifique et L’Amant de Marguerite Duras
Romanica Wratislaviensia, 56, 2009, Strony 85 - 97
Pobierz artykuł PDF
Bibliographie
Romanica Wratislaviensia, 56, 2009, Strony 199 - 205
Pobierz artykuł PDF
Configuration traducteur–auteur: jeu sur deux lignes. Sur la Vengeance du traducteur de Brice Matthieussent
Romanica Wratislaviensia, 59, 2012, Strony 41 - 49
Pobierz artykuł PDF
La mise en récit de la Grande Guerre : remarques sur l’instance narratrice dans Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrisot
Romanica Wratislaviensia, 61, 2014, Strony 99 - 108
Pobierz artykuł PDF
Motywy cielesności tańca w utworach pisarzy „Młodej Muzy” w ujęciu badawczym Agnieszki Matusiak — Agnieszka Matusiak, W kręgu secesji ukraińskiej. Wybrane problemy poetyki twórczości pisarzy „Młodej Muzy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2
Slavica Wratislaviensia, 154, 2011, Strony 191 - 195
Pobierz artykuł PDF
Jubilatowi do sztambucha
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 9 - 12
Pobierz artykuł PDF
Bibliografia prac Profesora Tadeusza Klimowicza
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 25 - 33
Pobierz artykuł PDF
Визуальная поэтика женского тела у Александра Блока и средневековый канон красоты
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 317 - 326
Pobierz artykuł PDF
Chodzące ciało Anny Kareniny Lwa Tołstoja i Pani Dalloway Virginii Woolf
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało, Strony 381 - 388
Pobierz artykuł PDF
Profesor Marian Jakóbiec 8 IX 1910 – 27 IV 1998. W setną rocznicę urodzin
Slavica Wratislaviensia, 152, 2010, Strony 7 - 14
Pobierz artykuł PDF
Вида Гудонене, "Психология личности в русской прозе и поэзии", Вильнюс 2006
Slavica Wratislaviensia, 152, 2010, Strony 143 - 145
Pobierz artykuł PDF
Michaela Hashemi, "Karel Račin – nedoceněny barokni autor", Brno 2005
Slavica Wratislaviensia, 152, 2010, Strony 146 - 147
Pobierz artykuł PDF
Jolanta Tambor, "Mowa Gornoślązakow oraz ich świadomość językowa i etniczna", Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2006
Slavica Wratislaviensia, 152, 2010, Strony 155 - 158
Pobierz artykuł PDF
O sobie samej — z zakłopotaniem — słów kilka
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 7 - 11
Pobierz artykuł PDF
Bibliografia prac Profesor Milicy Jakóbiec-Semkowowej
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 13 - 18
Pobierz artykuł PDF
Italija kao san i mòra: jedan primer iz srpske književnosti
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 39 - 47
Pobierz artykuł PDF
Bułgarski sen o XIX-wiecznym odrodzeniu narodowym
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 49 - 57
Pobierz artykuł PDF
Kiedy serce śpi. Semantyka snu w twórczości Hryhorija Skoworody
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 113 - 121
Pobierz artykuł PDF
Поэтика и функции сновидений в сюжетосложении русской высокой комедии Недоросль, Горе от ума, Ревизор
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 123 - 132
Pobierz artykuł PDF
Sen w koncepcji artystycznej utworów Antona Czechowa
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 143 - 153
Pobierz artykuł PDF
Zmory codzienności Aleksandra Błoka. Traumatyczne spotkania poetyckiej nadwrażliwości z rzeczywistością społeczną w Dziennikach z lat 1911–1913
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 179 - 189
Pobierz artykuł PDF
Sen — najrealniejszy z bytów? Motywy oniryczne w rosyjskiej prozie kobiecej początku XX wieku opowiadania On oraz Sny Jewdokii Nagrodskiej
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 191 - 199
Pobierz artykuł PDF
Sen w prozie Walentina Rasputina
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 257 - 265
Pobierz artykuł PDF
Сон и явь в романе Олега Постнова Страх
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 289 - 296
Pobierz artykuł PDF
Sny o Májovém snu minsterberského knížete a kladského hraběte Jindřicha mladšího z Poděbrad
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 337 - 344
Visio a její využití vnábožensky vzdělávací literatuře
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 345 - 354
Czeskie sny Vladimíra Macury
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 355 - 362
Sen jako strategia narracyjna poetyka powieściowa Milana Kundery
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 373 - 382
Przeplatanie się motywów śmierci i snu w powieści Jana Balabána Zeptej se táty
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 393 - 401
Mitologiczne źródła snu i ich wymiar symboliczny w twórczości Wiesława Myśliwskiego
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 415 - 422
Marzenie senne jako proces psychiczny na przykładzie wiersza Sen Wisławy Szymborskiej
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy w literaturach słowiańskich 10. Sen, Strony 423 - 428
Jiří Rejzek, Lidová etymologie v češtině, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2009, ss. 138
Slavica Wratislaviensia, 156, 2012, Strony 222 - 224
Pobierz artykuł PDF
Alena M. Černá, Staročeské názvy chorob, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2009, ss. 202
Slavica Wratislaviensia, 156, 2012, Strony 224 - 226
Pobierz artykuł PDF
Ilona Gwóźdź-Szewczenko, Futuryzm w czeskim pejzażu literackim, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, ss. 278
Slavica Wratislaviensia, 156, 2012, Strony 226 - 229
Pobierz artykuł PDF
Curriculum vitae
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły, Strony 7 - 8
Pobierz artykuł PDF
Соотношение чувство–мысль в образах исторического прошлого (на материале русской прозы второй половины XVIII века)
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły, Strony 21 - 32
Pobierz artykuł PDF
Синестезия в пространстве художественного творчества (Александр Скрябин и Владимир Набоков)
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły, Strony 185 - 193
Pobierz artykuł PDF
(Вне)чувственное восприятие мира героями Валентина Распутина (на материале повести Последний срок)
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły, Strony 279 - 289
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 7 - 8
Pobierz artykuł PDF
Mój przyjaciel — Jubilat
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 17 - 18
Pobierz artykuł PDF
Nieznany rękopiśmienny słownik wschodniosłowiański (Lexicon slavo-rutenicum z  początku XVIII wieku)
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 91 - 100
Pobierz artykuł PDF
Skrzydlate słowa jako problem translatoryczny (na przykładzie tak zwanych putinizmów)
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 133 - 140
Pobierz artykuł PDF
Wyraz — zdanie — tekst: problem punktu widzenia w  perspektywie translatorycznej (na materiale języka rosyjskiego i  polskiego)
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 8. Opis, konfrontacja, przekład , Strony 347 - 355
Pobierz artykuł PDF
Libor Martinek, Władysław Sikora, Literature & Sciences, Opava 2015
Slavica Wratislaviensia, 162, 2016, Strony 139 - 142
Pobierz artykuł PDF
Kamila Woźniak, Wtajemniczenia. Szkice o motywach inicjacyjnych w prozie czeskiej XX wieku, Universitas, Kraków 2015
Slavica Wratislaviensia, 162, 2016, Strony 142 - 144
Pobierz artykuł PDF
Katarína Bednárová, Dejiny umeleckého prekladu na Slovensku I. Od sakrálneho k  profánnemu, Veda, Bratislava 2013
Slavica Wratislaviensia, 162, 2016, Strony 144 - 146
Pobierz artykuł PDF
Sprawozdanie z XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Starość Uniwersytet Wrocławski, 14–15 maja 2015 roku
Slavica Wratislaviensia, 162, 2016, Strony 149 - 155
Pobierz artykuł PDF
Rafał Kowalczyk (1972–2015)
Slavica Wratislaviensia, 162, 2016, Strony 157 - 159
Pobierz artykuł PDF
Slobodan Ž. Marković (1928–2015)
Slavica Wratislaviensia, 162, 2016, Strony 160 - 161
Pobierz artykuł PDF
Młodość i starość (według) Nikołaja Karamzina
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 47 - 58
Pobierz artykuł PDF
„Пришли годы, в которых нет мне больше удовольствия…” (концепт „старость” в хронике Николая Лескова „Захудалый род” и романе Юзефа Игнация Крашевского „Графиня Козель”)
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 105 - 115
Pobierz artykuł PDF
Stary mistrz z Petersburga (na podstawie powieści Johna Maxwella Coetzeego)
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 257 - 266
Pobierz artykuł PDF
Umelecké modelovanie fenoménu staroby v tvorbe slovenských autorov (Milo Urban, Július Barč-Ivan, Karol Horák)
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 643 - 653
Pobierz artykuł PDF
„Такав обичај спроводе само педесетогодишње и више старице„ (1898): прагматика старости у традиционалној култури Словена
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość, Strony 665 - 675
Pobierz artykuł PDF
Исследование особенностей жеста в ранней поэзии Бориса Пастернака (на примере книги стихов „Сестра моя — жизнь”)
Slavica Wratislaviensia, 164, 2017, Strony 65 - 77
Pobierz artykuł PDF
Лингвокультурологический анализ концепта «дружба» в русском языке: паремиологический и ассоциативный аспекты
Slavica Wratislaviensia, 164, 2017, Strony 161 - 175
Pobierz artykuł PDF
Jednostka leksykalna барем i jej polskie odpowiedniki — próba analizy semantycznej i składniowej (na podstawie przekładów prozy macedońskiej na język polski i polskiej na język macedoński)
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 49 - 56
Pobierz artykuł PDF
Науковий дискурс ХХI ст.: нейтралізація типових cтильових ознак (аналіз комунікативної ситуації в межах сучасного організаційно‑наукового заходу)
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 217 - 227
Pobierz artykuł PDF
Особенности польской и русской велосипедной лексики (словообразовательный и семантический аспекты)
Slavica Wratislaviensia, Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład, Strony 441 - 449
Pobierz artykuł PDF
Motyw „podwójnego ojcostwa” w Młodziku i Braciach Karamazow Fiodora Dostojewskiego
Slavica Wratislaviensia, 166, 2018, Strony 69 - 80
Pobierz artykuł PDF
Танатологические мотивы в контексте парадигм художественности (на материале русской литературы)
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1, Strony 11 - 21
Pobierz artykuł PDF
Смех и смерть в русской культурной традиции: истоки и трансформация мотива
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1, Strony 23 - 34
Pobierz artykuł PDF
Русские загадки о смерти, покойнике, погребении в межкультурном контексте
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1, Strony 35 - 46
Pobierz artykuł PDF
„Паче радуяся отхожю свѣта сего!”: смерть святого и смерть злодея в древнерусских текстах XI–XII  веков
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1, Strony 47 - 62
Pobierz artykuł PDF
Ситуация „преставления” в  старообрядческой агиографии
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1, Strony 63 - 72
Pobierz artykuł PDF
Śmierć to nie kres istnienia… Oblicza śmierci w poezji masońskiej Michaiła Chieraskowa
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1, Strony 73 - 81
Pobierz artykuł PDF
Śmierć nagła. Rosjanie wobec trzęsienia ziemi w Lizbonie w 1755 roku
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1, Strony 83 - 98
Pobierz artykuł PDF
Концепт „смерть” в романтической лирике Михаила Лермонтова
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1, Strony 111 - 122
Pobierz artykuł PDF
Тема самоубийства и неевклидово пространство в творчестве Федора Достоевского
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1, Strony 133 - 146
Pobierz artykuł PDF
Samobójcy w twórczości Fiodora Dostojewskiego — próba typologii
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1, Strony 147 - 159
Pobierz artykuł PDF
Сюжетные функции мотива смерти в романах Федора Достоевского
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1, Strony 161 - 169
Pobierz artykuł PDF
Suicidia w twórczości Gajto Gazdanowa
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 13. Tanatos 1, Strony 321 - 328
Pobierz artykuł PDF
Присчетные существительные: проблемы терминологии и классификации
Slavica Wratislaviensia, 169, 2019, Strony 89 - 98
Pobierz artykuł PDF
Przedmowa / Vorwort
Studia Linguistica, , Strony 7 - 7
Pobierz artykuł PDF
Komunikat o zmianach
Czasopismo Testowe "Nauka", Czasopismo próbne, Strony 23-26
Pobierz artykuł PDF Pobierz artykuł PDF
tytuł artykułu 44
Czasopismo Testowe "Nauka", Czasopismo próbne, Strony 1-12
Pobierz artykuł PDF
Een unicum in Europa. Hugo de Groot en zijn Jodenreglement
Neerlandica Wratislaviensia, Neerlandica Wratislaviensia, Strony 207-227
Pobierz artykuł PDF
Bezpieczeństwo energetyczne w społeczeństwie ryzyka
Forum Socjologiczne, Społeczne konteksty bezpieczeństwa, Strony 115-130
Pobierz artykuł PDF
Karkonosze jako idealny górski krajobraz na przełomie XVIII i XIX wieku
Góry, Literatura, Kultura, , Strony 93-102
Pobierz artykuł PDF
Ikonosfera kurortu górskiego. Przyczynek do studiów nad historią uzdrowisk śląskich w XIX i XX wieku
Góry, Literatura, Kultura, , Strony 285-302
Pobierz artykuł PDF
Parateksty drukowanych ksiąg cerkiewnych w metropolii kijowskiej jako media pamięci (druga połowa XVI–XVII wiek)
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 171-181
Pobierz artykuł PDF
Психобіографічне підґрунтя інтимної лірики Тараса Шевченка
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 183-193
Pobierz artykuł PDF
Gesty pańszczyźniane. Cielesny wymiar pamięci społecznej w prozie Iwana Franki
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 195-204
Pobierz artykuł PDF
Проблематичність проща(е)ння: випадок Миколи Хвильового
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 205-219
Pobierz artykuł PDF
Успадковані спогади: Ольга Гоффманн vel Ткачук повертає пам’ять про батька
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 221-232
Pobierz artykuł PDF
Pamięć jednostki a pamięć narodu. Tropy pamięci w powieściach Wołodymyra Łysa
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 233-244
Pobierz artykuł PDF
„In the army now”: Комічні тональності пам’яті про радянське минуле в книзі Кузьми Скрябіна „Я, Паштет і Армія”
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 245-254
Pobierz artykuł PDF
Концепт пам’яті в художньому дискурсі сучасної української новелістики
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 255-265
Pobierz artykuł PDF
Художня репрезентація автобіографічної пам’яті у сучасній українській прозі для дітей та юнацтва
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 278-286
Pobierz artykuł PDF
„Daję ci te wspomnienia niczym nasiona…” — transfer diasporycznej pamięci następnego pokolenia w powieści „Lesia’s Dream” (2003) Laury Langston
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 287-301
Pobierz artykuł PDF
Czytanie pamięci. Cisza, czas i emocje w opowiadaniach Idy Fink
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 303-314
Pobierz artykuł PDF
Stylizace romantického subjektu. Paměti Josefa Václava Friče
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 315-325
Pobierz artykuł PDF
Proměny interpretace vzniku Československa v českém marxisticko-leninském myšlení
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 328-339
Pobierz artykuł PDF
Ogród Karkonosza Josefa i Karela Čapków jako miejsce autobiograficzne a współczesne sposoby konstruowania tej przestrzeni
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 341-351
Pobierz artykuł PDF
Půda jako základ obrazu české národní identity v ruralistické literatuře
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 353-360
Pobierz artykuł PDF
Sztuka pamięci. O prozie Milady Součkovej „Hlava umělce”
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 361-370
Pobierz artykuł PDF
Terre I. Bl.: Ivan Blatný a (re)konstrukce jeho místa v české kultuře
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 371-382
Pobierz artykuł PDF
Novela Josefa Škvoreckého „Neuilly" — "Dichtung", anebo "Wahrheit”?
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 383-389
Pobierz artykuł PDF
Role historické paměti v románech Viléma Hejla
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 391-399
Pobierz artykuł PDF
Pamięć jako forma terapii — autobiografizm w prozie Oty Pavla
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 401-410
Pobierz artykuł PDF
Pamięć/wspomnienie. Uwagi do tekstu Lubomíra Doležela „Život s literaturou. Vzpomínky a rozhovory”
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 411-421
Pobierz artykuł PDF
Autoepitafium pisarza-celebryty — „Vladimír Páral o sobie i innych, ciekawszych sprawach”
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 423-433
Pobierz artykuł PDF
Paměti českého disentu po roce 1989
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 435-442
Pobierz artykuł PDF
Odmítaná paměť, narušená identita. Kjednomu problému současné české prózy
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 451-458
Pobierz artykuł PDF
Memorialny wymiar kultury staroserbskiej
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 459-471
Pobierz artykuł PDF
Żydzi z Šabaca. Reprezentacja literacka i praktyki pamięci
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 473-485
Pobierz artykuł PDF
Pamięć o Sarajewie w prozie wspomnieniowej autorów z Bośni i Hercegowiny
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 487-497
Pobierz artykuł PDF
Sjećanje kao pokušaj odbrane od zla u romanu Filipa Davida „Kuća sećanja i zaborava”
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 499-509
Pobierz artykuł PDF
Archiwizacja i muzealizacja pamięci pokoleniowej. Jasminko Halilović „Djetinjstvo u ratu. Sarajevo 1992–1995.” oraz Muzej ratnog djetinjstva
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 511-521
Pobierz artykuł PDF
Pamięć w przestrzeni publicznej Belgradu i jej literackie transformacje — Svetlana Velmar-Janković
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 523-533
Pobierz artykuł PDF
Pojęciowe uwarunkowania badań nad związkami prawa i polityki
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 11-19
Pobierz artykuł PDF
Polityczność w praktyce orzeczniczej — w rozmowach o państwie prawa z Ewą Łętowską, Andrzejem Zollem, Andrzejem Wróblem
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 21-37
Pobierz artykuł PDF
O ideologicznym poziomie interpretacji tekstu prawnego
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 39-54
Pobierz artykuł PDF
Analiza wprowadzania najnowszych zmian w niemieckim prawie transplantacyjnym — polityczne aspekty decyzji sumienia
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 55-71
Pobierz artykuł PDF
Otisk válečné paměti v denících mladých Židů
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 14. Pamięć, Strony 443-449
Pobierz artykuł PDF
„Prawo do prawdy” w perspektywie filozoficznoprawnej. Przyczynek do dyskusji
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 73-85
Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o związkach współczesnej intymności, prawa i polityczności (przeciwko hegemonicznemu dyskursowi prawoznawstwa dotyczącemu art. 18 Konstytucji RP z 1997 roku)
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 103-119
Pobierz artykuł PDF
Homo Iuridicus versus Zoon Politikon — dogmatyka prawnicza a wytwarzanie podmiotu (politycznego)
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 121-149
Pobierz artykuł PDF
Legislatorzy w pułapce polityczności
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 151-167
Pobierz artykuł PDF
Biopolityczne horyzonty — między biopolityką tradycyjną a biopolityką nowoczesną
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 169-184
Pobierz artykuł PDF
Polityczność kontroli konstytucyjności aktów normatywnych w systemie prawa polskiego — wybrane problemy
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 185-202
Pobierz artykuł PDF
Polityczny charakter wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego a ich decyzje o złożeniu votum separatum w okresie 2016–2019
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 203-220
Pobierz artykuł PDF
O wpływie doświadczeń realnego socjalizmu na teorię dogmatyki prawa. W stronę demokratycznej teorii prawa?
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 221-236
Pobierz artykuł PDF
Budżet obywatelski, obowiązek sporządzania i utrwalania pisemnego wykazu głosowań radnych oraz obowiązek transmitowania i utrwalania obrad organów stanowiących i kontrolnych jako przejawy zwiększenia udziału członków wspólnot samorządowych w procesie fu
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 239-253
Pobierz artykuł PDF
Prokuratorska kontrola prawa miejscowego
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 255-270
Pobierz artykuł PDF
Przestępstwo przyjęcia zlecenia zabójstwa (art. 148a § 1 k.k.) w ujęciu nowelizacji kodeksu karnego z 13 czerwca 2019 roku
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 271-292
Pobierz artykuł PDF
Wpływ działalności uchwałodawczej NSA na wykładnię i stosowanie prawa
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 293-312
Pobierz artykuł PDF
O rozstrzyganiu wątpliwości faktycznych na korzyść strony w art. 81a k.p.a.
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 313-328
Pobierz artykuł PDF
Przeprowadzenie postępowania dowodowego podczas usprawiedliwionej nieobecności oskarżonego lub jego obrońcy na rozprawie
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 345-363
Pobierz artykuł PDF
Inleiding. Bruggen slaan
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 9-11
Pobierz artykuł PDF
“Helaas hebben wij het boek niet kunnen plaatsen”. De wondere wegen van het literair agentschap DILIA
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 15-30
Pobierz artykuł PDF
De (mythe van de) luie Javaan. De koloniale standpunten van een vader en zijn zoon (over Sytze en Philippus Pieter Roorda van Eysinga)
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 35-53
Pobierz artykuł PDF
Hoe benader je directheid? Het belang van culturele variatie
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 237-240
Pobierz artykuł PDF
De wind in de zeilen hebben – “chwytać wiatr w żagle”. Nederlandse en Poolse metaforen uit de scheepvaart in vergelijking
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 31-42
Pobierz artykuł PDF
Het geheimzinnige spijkerschrift van de doofstomme analfabete dichter: de voorstelling van de gehandicapte vader in Kader Abdolahs autorepresentatie
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 75-88
Pobierz artykuł PDF
The eighteenth-century Dutch Republic and its inhabitants in the eyes of Teodor Anzelm Dzwonkowski
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 157-175
Pobierz artykuł PDF
Het gebruik van “Oud en Nieuw Oost-Indiën” van François Valentyn door bewindhebbers van de VOC in de achttiende eeuw
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 137-156
Pobierz artykuł PDF
Op reis met “Elckerlijc” en Stefan Mrożewski
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 55-74
Pobierz artykuł PDF
Grammatical gender and stereotypical gender associations with inanimate nouns in the ‘Germanic sandwich’
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 195-213
Pobierz artykuł PDF
De postkoloniale geschiedenis in polyfonie
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 159-164
Pobierz artykuł PDF
Tellegens dieren in het Poolse bos. De dubbele bodem en het visuele aspect bij Toon Tellegen in Poolse vertaling
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 215-227
Pobierz artykuł PDF
Literaire dynamiek, anders bekeken. De heropstanding van de poëzie in Vlaanderen na de Tweede Wereldoorlog
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 105-121
Pobierz artykuł PDF
The devil in the human form and related matters: A handful of remarks
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 231-235
Pobierz artykuł PDF
Nederlands, een grote taal? Een kwestie van meten
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 17-29
Pobierz artykuł PDF
Andrey A. Winius (1641–1716), vertaler van fabels
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 123-136
Pobierz artykuł PDF
Iets om over te praten. De problematiek van het voorzetselvoorwerp in het Nederlands en het Tsjechisch
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 43-56
Pobierz artykuł PDF
De geest van Humboldt in Stechers kritiek op de Vlaamse Beweging
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 77-93
Pobierz artykuł PDF
Zur Aussprache niederländischsprachiger Familiennamen aus dem Bereich des Sports durch polnische Muttersprachler – theoretische Grundlagen und exemplarische Analysen
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 179-193
Pobierz artykuł PDF
Op de raaklijn tussen het historische en literaire. Het Vlaamse koloniale proza tot 1960 toegelicht door Luc Renders
Neerlandica Wratislaviensia, , Strony 165-170
Pobierz artykuł PDF
Dorota Piontek (2011), Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce (Political Communication and Popular Culture. Tabloidization of Information about Politics). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, pp. 238, ISBN: 978-83-62907-13-7
Central European Journal of Communication, Fall 2012, Strony 293-296
Pobierz artykuł PDF
Małgorzata Adamik-Szysiak (2012), Telewizyjna reklama polityczna w Polsce w latach 2005–2010 (Televised Political Advertising in Poland 2005–2010). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pp. 276, ISBN: 978-83-7784-163-1
Central European Journal of Communication, Spring 2013, Strony 152-153
Pobierz artykuł PDF
Natalia Vasilendiuc (2011), Cultura profesioanală a jurnaliştilor (The Professional Culture of Journalists). Bucharest: University of Bucharest Publishing House, pp. 211, ISBN 978-973-737-967-2
Central European Journal of Communication, Spring 2013, Strony 154-155
Pobierz artykuł PDF
Mădălina Moraru (2009), Mit și publicitate (Myth and Advertising). Bucharest: Nemira Publishing House, pp. 224, ISBN 978-606-8073-89-7
Central European Journal of Communication, Spring 2013, Strony 155-157
Pobierz artykuł PDF
Bogusława Dobek-Ostrowska, Bartłomiej Łódzki and Wayne Wanta (eds.) (2012), Agenda Setting: Old and New Problems in the Old and New Media. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 168, ISBN: 978-83-229-3322-0
Central European Journal of Communication, Spring 2013, Strony 157-159
Pobierz artykuł PDF
Andrzej Baczyński, Michał Drożdż et al. (2012). Convergence: Media in the Future. Kraków: Fall publishing house, pp. 344, ISBN 978 83 62275 50 2
Central European Journal of Communication, Spring 2013, Strony 159-161
Pobierz artykuł PDF
Daniel C. Hallin, Paolo Mancini (eds) (2012), Comparing Media Systems Beyond the Western World. New York: Cambridge University Press, pp. 345, ISBN 978-I-107-69954-0
Central European Journal of Communication, Fall 2013, Strony 309-313
Pobierz artykuł PDF
Edwin Bendyk (2012), Bunt Sieci (The Web Rebellion). Warszawa: Wydawnictwo Polityka Spółdzielnia Pracy, pp. 208, ISBN 978-83-621-4886-8
Central European Journal of Communication, Fall 2013, Strony 313-316
Pobierz artykuł PDF
Jacek Dąbała (2010), Tajemnica i suspens w sztuce pisania. W kręgu retoryki dziennikarskiej i retoryki medialnej (Mystery and Suspense in Creative Writing. Journalistic Rhetoric and the Rhetoric of the Media). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 330, ISBN 978-83-7611-796-6
Central European Journal of Communication, Fall 2013, Strony 316-319
Pobierz artykuł PDF
Katarzyna Gajlewicz-Korab (2012), Obraz muzułmanów we Francji w tamtejszych tygodnikach opinii (The image of Muslims in France in the Opinion of Local Weekly Magazines). Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, pp. 227, ISBN 978-83-7545-321-8
Central European Journal of Communication, Fall 2013, Strony 319-321
Pobierz artykuł PDF
Tobias Eberwein, Susanne Fengler, Epp Lauk, Tanja Leppik-Bork (eds) (2011), Mapping Media Accountability in Europe and Beyond. Köln: Herbert von Halem Verlag, pp. 267, ISBN 978-3-86962-038-1
Central European Journal of Communication, Fall 2013, Strony 321-324
Pobierz artykuł PDF
Karol Jakubowicz (2013), Media a demokracja w XXI wieku. Poszukiwanie nowych modeli (Media and democracy in the 21st century. Searching for new models). Warszawa: Poltext Publishing House, pp. 274, ISBN: 978-83-7561-269-1
Central European Journal of Communication, Spring 2014, Strony 152-155
Pobierz artykuł PDF
Norbert Merkovity (2012), Bevezetés a hagyományos és az új politikai kommunikáció elméletébe (Introduction in the theory of old and new political communication). Szeged: Pólay Elemér Alapítvány, pp. 218, ISBN 978-963-9650-99-2
Central European Journal of Communication, Spring 2014, Strony 155-157
Pobierz artykuł PDF
Michał Grech (2013), Obraz uniwersytetu w opinii mieszkańców Polski (Th e image of the university in opinions of Polish citizens). Wrocław: Wydawnictwo Libron, pp. 177, ISBN: 978-8364-275-03-6
Central European Journal of Communication, Spring 2014, Strony 160-161
Pobierz artykuł PDF
Janina Fras (2013), O typologii wypowiedzi medialnych i dziennikarskich (On typology of media and journalism genres). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 192, ISBN 978-83-229-3382-4
Central European Journal of Communication, Spring 2014, Strony 161-163
Pobierz artykuł PDF
Benedetta Brevini, Arne Hintz, Patrick McCurdy (eds.) (2013), Beyond WikiLeaks. Implications for the Future of Communications, Journalism and Society. Basingstoke: Palgrave MacMillan, pp. 308, ISBN: 978-113-7275-73-8.
Central European Journal of Communication, Spring 2014, Strony 157-159
Pobierz artykuł PDF
Lucyna Szot (2012), Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce. Między profesjonalizmem a koniecznością przetrwania (Local media journalists in Poland. Between professionalism and need to survive). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 418, ISBN: 978-83-229-3381-7
Central European Journal of Communication, Fall 2014, Strony 296-298
Pobierz artykuł PDF
Michał Kuś (2013), Telewizja publiczna w Hiszpanii. Pomiędzy polityką i rynkiem (Public television in Spain: Between politics and the market). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, pp. 129, ISBN: 978-83-229-3368-8
Central European Journal of Communication, Fall 2014, Strony 298-300
Pobierz artykuł PDF
Adina Zemanek (ed.) (2014), Media in China, China in the Media. Processes, Strategies, Images, Identities. Kraków: Jagiellonian University Press, pp. 212, ISBN: 978-83-233-3621-1
Central European Journal of Communication, Fall 2014, Strony 300-303
Pobierz artykuł PDF
Michał Głowacki, Epp Lauk, Auksė Balčytienė (eds.) (2014), Journalism that Matters: Views from Central and Eastern Europe. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford and Wien: Peter Lang Publishing, pp. 214, ISBN: 978-3-631-65421-7
Central European Journal of Communication, Spring 2015, Strony 151-154
Pobierz artykuł PDF
Manuel Castells (2013), Władza komunikacji (Communication Power). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 514, ISBN: 978-83-01-17021-9
Central European Journal of Communication, Spring 2015, Strony 154-156
Pobierz artykuł PDF
Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek (eds.) (2013), Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze (Modern Media Psychology. New Problems and Research Perspectives). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, pp. 251, ISBN: 978-8-378-50163-3
Central European Journal of Communication, Spring 2015, Strony 156-159
Pobierz artykuł PDF
Antonio Momoc (2014), Comunicarea 2.0. New media, participare si populism (Communication 2.0. New Media, Participation and Populism), Iasi: Adenium Publishing, pp. 272, ISBN: 978-606-8622-29-3
Central European Journal of Communication, Spring 2015, Strony 159-161
Pobierz artykuł PDF
Maria Raicheva-Stover, Elza Ibroscheva (eds.) (2014). Women in Politics and Media: Perspectives from Nations in Transition. New York, London, New Delhi and Sydney: Bloomsbury Academic, pp. 352, ISBN: HB: 978-1-6289-2087-1
Central European Journal of Communication, Fall 2015, Strony 314-316
Pobierz artykuł PDF
Eryk Mistewicz (2015). Twitter. Sukces komunikacji w 140 znakach (Twitter. The Success of the Communication in 140 Characters). Gliwice: Wydawnictwo Helion, pp. 199, ISBN: 978-83-246-7899-0
Central European Journal of Communication, Fall 2015, Strony 316-318
Pobierz artykuł PDF
Sławomir Wieczorek (2014). Na froncie muzyki. So crealistyczny dyskurs o muzyce w Polsce w latach 1948–1955 (On the Musical Front. Socialist Realist Discourse on Music in Poland, 1948–1955). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 292, ISBN 978-83-229-3453-1
Central European Journal of Communication, Fall 2015, Strony 318-320
Pobierz artykuł PDF
Bogusława Dobek-Ostrowska, Gunnar Nygren (eds.). (2015). Journalism in Change. Journalistic Culture in Poland, Russia and Sweden. Frankfurt, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford and Warszawa: Peter Lang Publishing, pp. 333, ISBN: 978-3-631-64921-3
Central European Journal of Communication, Spring 2016, Strony 138-141
Pobierz artykuł PDF
Elena Vartanova (2013). Постсоветские трансформации российских СМИ и журналистики [Post-Soviet Transformations of Russian Media and Journalism]. Moscow: MediaMir Publishing, pp. 278, ISBN: 978-5-91177-059-4
Central European Journal of Communication, Spring 2016, Strony 141-144
Pobierz artykuł PDF
Silvio Waisbord (2013). Reinventing Professionalism. Journalism and News in a Global Perspective. Cambridge: Polity Press, pp. 280, ISBN: 978-07-456-5192-7
Central European Journal of Communication, Spring 2016, Strony 144-147
Pobierz artykuł PDF
Dorota Piontek, Bartosz Hordecki, Szymon Ossowski (2013). Tabloidyzacja dyskursu politycznego w polskich mediach [Tabloidization of Political Discourse in Poland]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, pp. 170, ISBN: 978- 83-62907-44-1
Central European Journal of Communication, Spring 2016, Strony 147-148
Pobierz artykuł PDF
Sergey Korkonosenko (ed.). (2014). Теории журналистики в России: зарожде- ние и развитие [Journalism Theories in Russia: Genesis and Development]. St Petersburg: SPBU Publishing House, pp. 272, ISBN: 978-5-288-05529-4
Central European Journal of Communication, Spring 2016, Strony 149-150
Pobierz artykuł PDF
Marta Majorek (2014). Kod YouTube. Od kultury partycypacji do kultury kreatywności [The Code of YouTube. From Participation Culture to Creativity Culture]. Kraków: Universitas, pp. 238, ISBN: 97883-242-2633-7
Central European Journal of Communication, Spring 2016, Strony 150-154
Pobierz artykuł PDF
Editorial
Central European Journal of Communication, Spring 2018, Strony 8
Pobierz artykuł PDF
Wprowadzenie
Dziennikarstwo i Media, Przemiany świata mediów, Strony 11-15
Pobierz artykuł PDF
Rękojmia należytego prowadzenia apteki w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne (wybrane zagadnienia)
Przegląd Prawa i Administracji, , Strony 261-280
Pobierz artykuł PDF
Kарикатура: объект, его чувственное восприятие и художественное воплощение (на материале романа Ивана Гончарова Обрыв)
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły, Strony 93 - 101
Pobierz artykuł PDF
Особенности картины мира в романе Дины Рубиной Окна
Slavica Wratislaviensia, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 11. Zmysły, Strony 349 - 356
Pobierz artykuł PDF
Wstęp
Prace Kulturoznawcze, Pomiędzy wzrostem a katastrofą. Operacjonalizacje i projektowanie, Strony 9
Pobierz artykuł PDF