Rada Redakcyjna

 

Rada Naukowa / Wetenaschappelijke Raad:

Cor van Bree (Universiteit Leiden),

C. Jac Conradie (Univeriteit van Johannesburg),

Anikó Daróczi (Károli Gáspár Universiteit, Boedapest),

Gillis J. Dorleijn (Rijksuniversiteit Groningen),

Wilken Engelbrecht (Palacký-Universiteit, Olomouc),

Dirk De Geest (Katholieke Universiteit Leuven),

Philippe Hiligsmann (Université Catholique de Louvain),

Joop van der Horst (Katholieke Universiteit Leuven),

Mary G. Kemperink (Rijksuniversiteit Groningen),

Jacques Van Keymeulen (Universiteit Gent),

Jan Konst (Freie Universität Berlin),

Gheorghe Nicolaescu (Universiteit van Boekarest),

Jan Noordegraaf (Vrije Universiteit Amsterdam),

Jelica Novaković-Lopušina (Universiteit van Belgrado),

Dieter Stellmacher (Göttingen),

Siegfried Theissen (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent),

Herbert Van Uffelen (Universität Wien),

Bart Vervaeck (Universiteit Gent),

Roland Willemyns (Vrije Universiteit Brussel)