Wróć do szczegółów artykułu Różnice diachroniczne i uniwersalia kulturowe jako składniki omówienia filmów. Wybrane recenzje w perspektywie pragmalimgwistycznej
Pobierz