Artykuły:
Kancelaryjna rutyna czy niezamierzona propaganda? — rozmywanie się wzorców gatunkowych i stylistycznych we współczesnej komunikacji administracyjnej
Język a Kultura, Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej, Strony 223 - 241
Werbalno-wizualne strategie perswazji w telewizyjnym reportażu interwencyjnym
Język a Kultura, Perswazja przez styl i stylizację, Strony 283 - 306
Pobierz artykuł PDF
Świat wynalazków i odkryć naukowych w dwudziestoleciu międzywojennym — wybrane strategie dyskursu popularnonaukowego w prasie
Język a Kultura, Kulturowe uwarunkowania zachowań językowych — tradycja i zmiana , Strony 131 - 150
Pobierz artykuł PDF
Totalitaryzm — doświadczenie i konceptualizacja językowa. Obraz pojęcia w języku polityki okresu drugiej wojny światowej
Język a Kultura, Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata, Strony 137 - 175
Pobierz artykuł PDF
Propaganda as a weapon and a tool of totalitarian power: The image of the concept in the common discourse of the war and occupation years (1939–1945)
Język a Kultura, Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata, Strony 177 - 211
Pobierz artykuł PDF
Recenzja: Agnieszka Kula, Cechy stylowe publicystyki ekonomicznej na materiale „Polityki” z lat 1957–2004
Oblicza Komunikacji, Tabloidy — język, wartości, obraz świata, Strony 297 - 302
Pobierz artykuł PDF
Wstęp
Oblicza Komunikacji, Ideologie codzienności, Strony 7 - 10
Pobierz artykuł PDF
Wstęp
Oblicza Komunikacji, Ideologie w słowach i obrazach, Strony 7 - 9
Pobierz artykuł PDF
Badania dyskursu publicznego w świetle stylistyki polskiej — tradycja, teraźniejszość, perspektywy
Oblicza Komunikacji, Analiza dyskursu centrum–peryferie, Strony 77 - 100
Pobierz artykuł PDF
Inwektywy czasów II wojny światowej. Językowe środki obrażania przeciwnika/wroga politycznego w prasie konspiracyjnej lat 1939–1945
Oblicza Komunikacji, Medialne i propagandowe oblicza wojny, Strony 39 - 84
Pobierz artykuł PDF
Prasa konspiracyjna w służbie kontrpropagandy — funkcje, cele, zjawiska językowe (na przykładzie gazet podziemnych 1939–1945)
Oblicza Komunikacji, Obrazy wojny w mediach, pamięci i języku, Strony 57 - 98
Pobierz artykuł PDF
Ulotki propagandowe z okresu II wojny światowej jako specyficzna forma komunikacji politycznej i łączności władz z obywatelami. Analiza wybranych zjawisk tekstowych, pragmatycznych i stylistycznych
Oblicza Komunikacji, Fascinatio studiorum linguarum, Strony 73-119
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Oblicza Komunikacji, Fascinatio studiorum linguarum, Strony 9-12
Pobierz artykuł PDF